El Domenichino i Guido ReniDomenichino, Caccia di Diana 1617

 
En diverses cartes enviades al Príncep Kaunitz, l’agent imperial Brunati suggeria que, a fi de reeixir en el tractament dels colors –qualitat tècnica que posaven en entredit tot referint-se al mestre Corvi-, a més de la còpia de les obres d’autors contemporanis com Anton Rafael Mengs, Pompeo Batoni o Niccolò Lapiccolla, l’estudiant menorquí fes un estudi diligent de les pintures dels mestres italians i flamencs del Renaixement i del Barroc: Tizià, Miquel Àngel, Rafael, Correggio, Carraci, Reni, el Domenichino, Rubens, van Dyck... 

De Tizià, per exemple, el tutor proposava que Calbó copiés tres retrats que se li atribuïen: el del papa Bòrgia Alexandre VI, el de la seva amant Vanozza Catanei i el d’un dels seus quatre fills, Cèsar Bòrgia, l’inspirador del príncep de l’obra de Maquiavel.  De fet, d’aquest suggeriment, més que no pas una sincera preocupació de Brunati per la formació del seu protegit, semblava desprendre-se’n una més que evident afinitat d’interessos i simpaties, una afinitat que l’agent imperial tantejada davant el príncep Kaunitz en l’epístola que li destinava.

Domenichino, Sibil·la 1616/17
En canvi, sí que és segur que van ser enviades a Viena dues reproduccions del Domenichino i una altra de Guido Reni, proposades per Corvi.  Després que en el decurs de la tramesa amb el correu ordinari de Venècia mitjançant l’ambaixador Durazzo s’hagués malmès la primera còpia de la Sibil·la del Domenichino en què Calbó havia estat treballant des de principis d’estiu de 1776, Kaunitz en va rebre a Viena una segona versió, ara sencera, a finals del mes d’abril de 1777 a través del correu de Màntua i juntament amb la reproducció de l’Heròdies de Guido Reni.  En relació a aquestes dues obres Brunati escrivia a Kaunitz que el mestre Corvi m’assicura fuori ogni esagerazione che di tante copie fatte di molti giovani pittore (...) nessuna sia meglio stata e seguita al punto della perfezione quanto queste due.

En la carta en què comunicava la recepció de la Sibil·la i de l’Heròdies, el príncep Kaunitz va proposar a l’estudiant de trobar dues composicions més del Domenichino per ser copiades també a l’oli i li va encomanar el dibuix acolorit d’un tercer treball de Mengs a Roma, el fresc de la Glòria de Sant Eusebi de l’església del mateix nom.  La reproducció de la Caça de Diana del Domenichino, enllestida després del dibuix de l’obra de Mengs, va ser enviada a Viena a través de l’expedidor del Prato l’estiu de 1778.