Fontana di Trevi


Piranesi, Fontana di Trevi

La vida quotidiana de Calbó a Roma s’esdevenia a la llum de les instruccions del príncep Kaunitz referents a la seva formació neoclàssica i tot enllestint els dibuixos que li eren encarregats per donar-li’n mostra.  Després d’haver berenat, l’estudiant menorquí sortia del palau de Florència -on vivia amb l’agent imperial Brunati, sa cosina i els altres dos pensionats- i es dirigia a l’escola de dibuix de Domenico Corvi, on feia el matí.  Mentre això va ser possible el tutor el va fer servir també a taula per la seva cosina a l’hora de dinar.  Després assistia la resta de la jornada a l’Acadèmia de França, situada al palau Mancini de la Via del Corso, a uns deu minuts del palau de Florència.  

Des de tot d’una Kaunitz havia volgut rebre les mostres de la feina realitzada a Roma pel pintor neoclàssic Anton Rafael Mengs, amb la doble finalitat que, a través de les còpies dibuixades i enviades a Viena, l’estudiant també s’hi familiaritzés.  A tal efecte, el Príncep havia indicat que es demanés el permís perquè Calbó pogués tenir accés al palau del Vaticà, a la Cambra dels Papirs del qual Mengs feia dos anys havia enllestit el fresc de l’Al·legoria de la Història.  Un cop aconseguida la llicència del cardenal majordom Giovanni Archinto perquè pogués treballar al Vaticà – a una mitja hora de camí del palau de Florència- i copiar-hi també, com suggeria Brunati, les obres de Michelangelo i Rafael, Calbó s’havia excusat de continuar-hi fent feina tot adduint la calor d’aquells dies d’estiu. 

Corvi, Madonna
Atesa la impossibilitat inicial de fer els dibuixos del Vaticà degut a la calor, el mes d’octubre Kaunitz havia donat noves instruccions a Brunati.  Havia volgut que el pensionat menorquí dibuixés el fresc que Mengs havia pintat el 1761 a la galeria de la vil·la Albani, situada a la via Salaria.  Aquesta vegada l’estudiant havia hagut d’interrompre la feina el mes de desembre ateses les pluges i el mal temps.  Mentrestant, i fins que l’estació no va millorar, i així com va informar Brunati a Kaunitz, Calbó va fer un dibuix d’una madonna de Domenico Corvi.  Empès segurament per les ànsies de fer conèixer la seva obra al protector del seu deixeble, aquesta no havia estat de fet l’única obra que el mestre li havia fet copiar a fi d’enviar-la-hi.

El dibuix del Parnàs de la vil·la Albani, la primera mostra del treball de Mengs a Roma, va poder ser tramès a Viena amb el correu de Venècia a través de l’ambaixador Giacomo Durazzo la primavera de 1775.  Aquell mateix estiu, aprofitant el bon temps, Calbó va fer diversos dibuixos de la Fontana di Trevi, a deu minuts del palau on s’allotjava.  Els dibuixos van ser enviats a Viena a principis de setembre. El dibuix del fresc de Mengs del Vaticà, Calbó no el va poder començar fins a l’octubre arrel dels treballs de pavimentació a la Cambra dels Papirs.  El dibuixant hi va treballar els mesos de novembre, desembre i gener.  Malgrat el mal temps i el dies curts, a pesar de la distància i tot i l’obscuritat i el fred a la cambra, Calbó va tenir enllestida la còpia de l’Al·legoria de la Història a finals de febrer de 1776.