Brunati Roma 16.07.1774 - Kaunitz Viena. OeStA, HHStA

François-Hubert Drouais: 
Retrat  del cardenal François-Joachim de Pierre de Bernis
Altezza,

Avant’ieri giunse qui il Giovane Pittore Calbo, mi ha recapitato una compitissima lettera di S. Ex il Sig. Conte Durazzo, Ambasciatore Ces. I. in Venezia, con cui me lo ha diretto, e raccomanda; Già sul preventivo graziosissimo avviso, e comandi veneratissimi di Vostra Altezza avevo preparata ad esso Giovane una buona camera nel ristretto mio quartiere, avendo subito accolto ed alloggiato aprò di me. In seguito s’accomodaremo alla meglio che sara possibile. In questo palazzo di Firenze vi sono moltissime camere vote; S. A. R. Il Gran Duca di Toscana vi tiene due Pensionati l’uno pittore, e l’altro Architetto, cadduno de’ quali gode tre buone camere.

Domani presenterò il predetto Giovane Calbo al Direttore di questa Accademia di Francia; l’Emo. Sig. Card. de Bernis mi ha favorito di prevenirlo; mediante la Direzione, e consiglio di questo valent’uomo, e di altri celebri Pittori, aprò de’ quali lo anderò in seguito introdducendo, spero che il medmo. intraprenderà la carriera la più adattata per fare que’ progressi i più proficui, e correspondenti all’ogetto della sua venuta in quest’alma città sede delle belle arti.

(...)
Col più profondo rispetto ho il grand’onore di essere
Di Vostra Altezza
Roma 16 luglio 1774


Altesa,

abans d’ahir va arribar aquí el jove pintor Calbó, m’ha portat una completíssima carta de Sa Excel·lència el senyor comte Durazzo, ambaixador cesari a Venècia, amb la qual me l’ha dirigit i me’l confia. Ja sobre el graciosíssim avís prevenint-me’n, i les disposicions veneradíssimes de Vostra Altesa, havia preparat al jove una bona cambra en el meu petit apartament, havent-lo acollit tot d’una i allotjat a prop meu. Seguidament ens acomodarem a la millor que serà possible. En aquest palau de Florència hi ha moltíssimes cambres buides. Sa Altesa Reial el Gran Duc de la Toscana hi té dos pensionats, l’un pintor i l’altre arquitecte, cadascun dels quals gaudeix de tres bones cambres.

Demà presentaré el jove Calbó al director de l’Acadèmia de França[1]. L’excel·lentíssim senyor cardenal de Bernis[2] m’ha fet el favor de proveir-lo, mitjançant la direcció i el consell d’aquest valent[3] home i d’altres pintors cèlebres, als quals l’aniré presentant. Esper que aquest emprendrà la carrera més adaptada per fer aquells progressos més profitosos i corresponents a l’objecte de la seva arribada en aquesta alma città, seu de les belles arts.

(...)
Amb el més profund respecte tenc el gran honor de ser
De Vostra Altesa
Roma, 16 de juliol de 1774

SINTES 1987


[1] Charles Joseph Natoire
[2] François-Joachim de Pierre de Bernis
[3] capaç, capacitat, competent

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada