Brunati Roma 03.12.1774 - Kaunitz Viena. Viena: OeStA, HHStA

Altezza,

(...)

In pronta escuzione dei veneratissimi comandi di Vostra Altezza il Sigr. Calbo, mediante il grazioso permesso dell’Emo Sig. Card. Alessandro Albani, ha già incominciato a tirar copia della pittura del cav. Mengs situata nella volta del Palazzo della Villa d’esso porporato. Ma siccome questo giardino é fuori di città più di due miglia distante da questo Palazzo di Firenze, in cui alloggia appresso di me il predetto Sigr. Calbo, e che da un mese e mezzo a questa parte non fa qui che continuamente piovere, cosi per le strade impraticabili, le curte giornate, e l’oscurità ha dovuto il medesimo sospendere questo lavoro, e fratanto ne ha incominciato un altro in città per umiliarlo all’A. V., riservandosi di ripigliare quello di Villa Albani a miglior stagione, e chiedendo perciò il Sr. Calbó vma. scusa a Vostra Altezza del ritardo (...).

Col più profondo rispetto ho il grand’onore di essere
Di Vostra Altezza
Brunati
Roma 3 Decembre 1774Altesa,

(...)

En prompta execució de les veneradíssimes ordres de Vostra Altesa, el senyor Calbó, mitjançant el gentil permís de l’Excel·lentíssim senyor cardenal Alessandro Albani, ja ha començat a fer còpia de la pintura del cavaller Mengs situada a la volta del palau de la vil·la d’aquest porprat. Però com que aquest jardí és fora ciutat, a més de dues milles de distància d’aquest Palazzo di Firenze[1], on s’allotja a prop meu el citat Calbó, i com que des de fa un mes i mig a aquesta part aquí no fa res més que ploure contínuament, així com pels carrers impracticables, les curtes jornades i l’obscuritat, l’esmentat ha hagut de suspendre aquesta feina, i mentrestant n’ha començat una altra a la ciutat, per enviar a l’Altesa Vostra, reservant-se de reprendre el de la Vil·la Albani quan l’estació sigui millor, demanant per això el senyor Calbó validíssima excusa a Vostra Altesa pel retard (...).

Amb el més profund respecte, tenc el gran honor de ser
De Vostra Altesa
Brunati
Roma, 3 de desembre de 1774

SINTES 1987[1] Palau de Florència

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada