Brunati Roma 09.08.1775 - Kaunitz Viena. Viena: OeStA, HHStAAltezza

(...)

Il Sr. Calbo stà indefessamente applicato per disegnare in pianta, in elevazione, e in ispaccati in più sensi e prospettive la facciata di questa Fontana di Trevi, sopra le più esatte misure che ho fatte ricavare da un bravo Archittetto. Tra giorni spero di poterle umiliare a Vostra Altezza.

(…) 

Col più profondo rispetto ho il grand’onore di essere 
Di Vostra Altezza 
Brunati
Roma 8 Agosto 1775


Altesa, 

(...) 

el senyor Calbó està constantment aplicat per dibuixar en planta, en elevació i en perfil en diversos sentits i perspectives la façana de la Fontana di Trevi, sobre les més exactes mesures que he fet obtenir d’un bon arquitecte. D’aquí a uns dies esper poder-les enviar a Vostra Altesa. 

(...) 

Amb el més profund respecte, tenc el gran honor de ser 
De Vostra Altesa 
Brunati 
Roma, 8 d’agost de 1775 


SINTES 1987

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada