Kaunitz Viena 27.04.1775 - Brunati Roma. Viena: OeStA, HHStA

Illustrissima,


(...)

Ho pertanto inteso con piacere, che il giovane Calbo si conduce sì bene, e fa progressi nell’arte; certo dal di lui talento, quando sarà ben coltivato, di che in Roma non può mancarne l’occasione, si potrà attendere la più felice riuscita, e ne aspetto il primo saggio, que VS. Illma. mi avvisa d’essersi già inviato a questa volta. 

Com sentimti. della più cordiale Stima. 
Di VS. Illma. 
Kaunitz 
Vienna 27. Aprile 1775 Il·lustríssima, 

(...)


Llavors he entès amb plaer que el jove Calbó es condueix així de bé i fa progressos en l’art. Cert del seu talent, quan serà ben cultivat, de què a Roma no pot mancar-ne l’ocasió, se’n podrà esperar el més feliç resultat, i n’esper[1] la primera mostra, que Vostra Senyoria Il·lustríssima m’avisa que a hores d’ara ja ha estat enviada.


Amb sentiments de la més cordial estimació 
De Vostra Senyoria Il·lustríssima 
Kaunitz 
Viena, 27 d’abril de 1775SINTES 1987[1] espero

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada